Avslappning och pauser

Våra dagar är intensiva och vi lär oss massor men för att orka lära så har vi pausar ibland vi har tex haft massage under kortare stunder på varandra. Vi har till musik fått massera en kompis. Detta har varit uppskattade stunder då gruppen varvar ner.

Vi har även pauser där vi behöver röra på oss tex med dansstopp och just dance.  Som 6 åring är det mycket som händer i kroppen och för att kunna lära sig och ta in saker är dessa pausar viktiga.

Vi önskar er en härlig helg och stort tack för alla härliga stunder vi får med era barn.

Löss !

image

Tyvärr är lössen tillbaka i skolan vi att ni under helgen kollar era barn för att minska smittspridningen. Infon på bilden jag delar är från lus dagarna i början på terminen men det står lite om hur man ska gå till väga.

Tack !

Matte och antal

Idag forsätter vi med matte och antal i halvklass när övriga barn är på idrott med samverkan med Paula. Vi letar efter antal på bilderna och ska skriva rätt siffra under. VI jobbar även med plockisar och siffror och ska i en takras lägga rätt antal under rätt siffra

I skolans läroplan står det att :Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

image image image

Onsdagen den 28 september

Idag började vi dagen med att arbeta med första ljudet i orden ( fonem ) på olika saker. Vi kopplar ihop ljuden med konkreta föremål samt bilder.

Efter rasten fortsatte vi att arbeta med veckans ljud I. Vi letade olika saker som börjar på i. På bilden ser ni vilka saker vi hittade på I. HIttar ni fler saker tillsammans på I så fyll gärna i det på en kommentar här på bloggen.image image

sedan fortsatte vi med naturkunskap och bekantade oss med ett djur som börjar på I – igelkott. Vi såg film och jobbade med fakta om Igelkotten.

Läs mer

image image

Idag har vi introducerat Asl för barnen. ASl betyder att skriva sig till läsning. Här har barnen fått höra sagan om bockarna bruse sen har de fått återberätta sagan för kompisen som genom spökskrift har skrivit ner den i ipaden i appen skolstil.

I skolans läroplan  i förskoleklassens del står det att undervisningen  ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal­ och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratursom andra typer av texter och händelser.

Vi har även jobbat med matte idag. Där pratade vi om antal och barnen fick slå med tärning och ta fram rätt antal saker i ett konkret material.image image

VI har introducerat ett nytt ljud idag. Ljudet är I. VI sjöng sången om I i ville och Vera materialet.

Aktivitetsdag och planeringsdag

Imorgon fredag är det en aktivitetsdag här på Töråskolan.  På aktivitetsdagen är barnen indelade i fem olika grupper där de kommer att få vara med om olika aktiviteter under dagen. Då har Barbro och Helen flera utvecklingssamtal med elever och föräldrar.

På måndag är det en studiedag här i förskoleklassen då är skolan stängd. Lediga barn hälsas välkomna igen på tisdag. Men barn som har fritidsplats och lämnat in lapp om tid är givetvis på Backen.

utvecklingsamtal

Torsdagen den 22september

Idag var det dags för samverkan igen där barnen går på gymnastik. Detta är en uppskattad stund för barnen där de leker olika lekar övar på instruktioner och ombyte och dusch är en viktig del.

Här hemma hade vi matte i vår eldoradobok. Vi drog streckar emellan rätt antal bollar och siffran. Detta var  något som var lite klurigt så vi får fortsätta att öva. VI övade även antal efter tärning  där barnen fick slå med tärning och sedan fylla i antalet med samma antal streck.

Vi avslutade matten med att titta på mattelandet  där handlade det om udda tal.

Idag är Barbro på högskolan och vi har Alexandra Enocsson som vikarie.

 

I skolans läroplan står det att  Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.: Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

image image image

Dansföreställning

På förmiddagen så firade vi ett födelsedagsbarn som fyllde 6 år idag i förskoleklassen. Vi sjöng Happy birthday och barnet fick en födelsedagsnedalj.  Barnet fick välja en lek som blev fruktsallad.

I eftermiddag har vi varit på dansföreställning i Gislaved. Bussresan blev dagens höjdpunkt. Dansföreställningen var något annorlunda som många säkert aldrig varit med om tidigare.

image image image

Bokläsning

Vi kommer att sträva efter att få till bokläsning i förskoleklassen varje dag. Vi vet hur viktig bokläsningen är för alla barns språkinlärning. Därför vill vi lägga lite extra energi på detta.

Gislaveds kommun har tagit fram -PLAN FÖR GOD SPRÅKUTVECKLING. Där står det mycket om hur viktigt språket är för barn. Läs texten här nedanför som är plockad från språkmallen :

SPRÅKET ÄR GRUNDEN

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Att tala, lyssna och samtala, läsa och skriva är centrala förmågor som utvecklas när de används i meningsfulla sammanhang. En av skolans viktigaste uppgifter är att stimulera språkanvändningen och att följa elevernas språkutveckling. Språket utvecklas när det används, men inte bara inom ämnena svenska och svenska som andraspråk utan i alla ämnen och situationer både i och utanför skolan.

bocker

Tisdag

Idag har förskoleklassen blivit fotograferad och vi hade jätte tur att alla barn var friska och kunde närvara på kortet.

På första passet idag har vi arbetet med Bornholms materialet. VI fortsätter med fonem och pratar om första bokstaven i olika ord. IDag tittade vi på bilder på ord och försökte para ihop ljudet på bilden med olika namn.

image

I skolans läroplan under delen för förskolan står det att :Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal­ och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönliteratur som  andra typer av texter och händelser.