Grej of the day

Igår skickade vi hem en ledtråd till dagens grej of the day. Ledtråden blev – hoar på natten.

.

Idag fick vi lära oss mer om Ugglan. Bland annat att Ugglan kan snurra ett helt varv med sitt huvud. Den äter många slags smådjur. Den lägger två till tre ägg. Man kan säga att man är klok som uggla men det vet vi inte om det är sant att ugglor är kloka.

Onsdagen

Idag har vi haft vårt tredje pass med vector. Barnen kämpar på och är fortfarande positiva. Men dom är inte så vana vid att sitta en halvtimme med samma aktivitet så på slutet av passet kan man känna att barnen trötta på uppgiften. Detta är en bra träning inför hösten i ettan då barnen förväntas fixa att sitta och fokusera sig lite längre på lektionen.

I skolans läroplan i delen för förskoleklassen står set att :

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

Vi har i veckan läst ett nytt kapitel i lyckostjärna. Den här veckan handlade kapitlet om att Bea och Cesar bygger en koja. När vi läst så får barnen återberätta vad som hänt i kapitlet.

 

Vector

Idag har vi börjat arbeta med en matte app som heter vector. Den här appen är utarbetad av en forskare som heter  Torkel Klingbergsom har kommit fram till att upprepar men dessa moment som är i appen varje dag i en halvtimme under åtta veckors period ger det stora resultat i minnesträning. Man har kunnat mäta att barnen kan tillgodo se sig matte kunskaper som annars kan ta ett läsår att ta till sig.

Vi hoppas att detta blir ett lyckat inslag i vår verksamhet.

Skapande i vår deg

Barnen lockas fortfarande av att baka fina tårtor i vår play do deg. Så här fint mönster har två barn skapat på sina tårtor i degen.

I läroplanen står det att :Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Kängurumatte

Idag har vi övat på kängurumatten. Vi har tillsammans med barnen gått igenom ett gammalt matte test. Där har vi hat uppgiften på tavlan och löst den konkret tillsammans. Detta var klurigt och vi fick fundera tillsammans.

I skolans läroplan i delen för förskoleklass står det att Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem.

Rocka sockorna

Idag har vi uppmärksammat rocka sockorna dagen.  Vi berättar varför den här dagen har blivit. Vi har sjungt rocka sockorna sången och alla är lika mycket värda. Ett barn i gruppen reflekterar över att han tror vi sjunger sången för att vi ska vara goda kompisar med varandra.

Rocka sockorna

På tisdag den 21 mars gäller det då Rocka sockorna i förskoleklassen !

Rocka sockorna med oss den 21/3
Har du några olika strumpor hemma? Vad bra! Ta en rutig och en skär eller en med frukt och en med bär – och rocka sockorna på Internationella Downs syndromdagen. Då hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

– eller varför inte vilken dag som helst?! #rockasockorna

RS-sockmonster-stripe-svart

Hur och varför?
Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två olika strumpor den 21/3. På så sätt är du med att hylla olikheter samt slå ett slag för
alla människors lika värde och rättigheter. Men varför rockar vi sockorna just den 21/3? Jo, eftersom Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21. Och varför rockar vi just
sockor? Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi alla ”rockar våra kromosomer”. Med kraft och glädje lyfter vi fram våra unika förutsättningar, för att ge samhället en chans att se och stötta utvecklingen av alla människors fulla potential.

Bakgrund
Initiativet”Rock Your Socks” kommer ursprungligen från USA, men drivs internationellt av Down Syndrome International (DSi) och heter då “Lots of Socks”.
I Sverige har vi rockat sockorna i flera år, men genombrottet på sociala medier kom 2014 efter att Svenska Downföreningen initierat kampanjen “Rocka dina sockar”. Året efter, 2015, uppmuntrade 10-åriga Nathea Anemyr, som har en syster med DS, Sveriges skolor och arbetsplatser att rocka sockorna via Facebook och resten är, som det heter, historia.

Öppnar upp för samtal
Med denna enkla gest – att rocka sockorna, har vi alla fått en chans att på ett lekfullt sätt visa och stå upp för mångfald i samhället och alla människors lika värde och rättigheter. I glädjen som detta skapar finns en öppning till fördjupade samtal om hur olikheter berikar och en ingång till att fördjupa sina kunskaper. Kunskap som behövs för att medvetandegöra vilka strukturer i samhället som fortsätter att utestänga och diskriminera individer och grupper. Kunskap om mänskliga rättigheter och hur de fantastiska skrivningar som finns i både konventioner och lagstiftning faktiskt kan bli verklighet om vi på allvar tar tillvara på mångfaldens kvaliteter och styrkor. Tillsammans. Genom samtal, diskussion, samverkan och aktion.

Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, MR, är ett begrepp som vi tror de allra flesta känner till. Men inte fullt lika många kan rabbla vilka dessa rättigheter är. Det är nämligen ett både omfattande och komplext system med FN:s allmänna deklaration om MR från 1948 som grund och inte mindre än tio (beroende på hur en räknar) fördjupande och förklarande universella konventioner, där till exempel Barnkonventionen är en. Sedan finns även ett antal internationella konventioner som beskriver hur olika delar av världen tolkar rättigheterna utifrån sina kulturella och politiska förutsättningar. Som sagt, ett omfattande och komplext system – med många värdefulla skrivningar som Sverige har skrivit under och åtagit sig att efterfölja.

2006 kom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Detta är en konvention som redan betyder mycket för vår målgrupp och som har potential att kunna förändra våra medlemmars liv till det bättre. Ett kraftfullt verktyg som tolkar mänskliga rättigheter ur ett funktionshindersperspektiv – där hindren finns i samhället – inte hos individer. (Konventionen i lättläst format)

Rocka sockorna ur ett MR-perspektiv

Vi skapar egna ramsor

På vårt sista pass idag delar vi på gruppen. Ena gruppen har NTA och jobbar med remsorna vi klippt och mätt hur långa barnen är.

I andra gruppen gör vi egna ramsor på veckans språk ljud G

 

Vi önskar er alla en trevlig helg !