Om

Synliggöra vår verksamhet för föräldrarna och få de delaktiga i vårt dagliga arbete i klassen. Vi vill också att de senare ska kunna och visa upp egna arbeten.